dorobek naukowy

Większość zamieszczonych tu artykułów można znaleźć opublikowanych w postaci zeskanowanej na stronie REPOZYTORIUM CENTRUM OTWARTEJ NAUKI

ZEBRANE ARTYKUŁY NT. GENDERU  

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

Książki

1.    Pomoc człowiekowi ubogiemu drogą ewangelizacji na przykładzie życia i działalności św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Studium teologiczno moralne, Żytomierz (Ukraina) 2005 – rozprawa doktorska.

2.  Implikacje moralne  teologii wspólnoty małżeńsko-rodzinnej w nauczaniu Cerkwi prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego. Studium porównawcze, Tuchów 2011, książka przygotowana jako rozprawa habilitacyjna.

3.    Перед тим, як скажеш: присягаюсь тобі  в любові...  Передшлюбні  катехези (Przed tym jak powiesz: przysięgam tobie miłość… Katechezy przedślubne), Żytomierz (Ukraina) 2006.

4.   Ojcze,  zgrzeszyłem… Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania, Żytomierz (Ukraina) 2006.

- tłumaczenie w j. ukraińskim: Отче, я прогрішився... Підготовка до таїнства покаяння і поєднання, tłum. Irena Jandulska, Żytomierz (Ukraina) 2006.

5.    Zagubiona godność kobiety, Żytomierz (Ukraina) 2007.

- tłumaczenie w j. ukraińskim:  Загублена гідність жінки,  tłum. Irena Jandulska, Żytomierz (Ukraina) 2007.

Artykuły  naukowe

1.       Wpływ telewizji na dojrzewanie seksualne nastolatków, CT 2005/2, s. 159-163.

2.       "Bezprizorni" - wszystkie dzieci są nasze?, CT 2005/4, s. 135-139.

3.       Łono w leasingu, CT 2005/4, s. 139-148.

4.       Godność człowieka podstawą działalności charytatywnej bł. ks. Z. Gorazdowskiego,

a.    CT 2006/2, s. 164-171

b.    TEOLOGIA I CZŁOWIEK 6(2005), s. 33-41.

5.       Niepłodność małżeńska - kto winien?, CT 2006/2, s. 171-179.

6.       Św. ks. Z. Gorazdowski - twórca pierwszego domu samotnej matki, CT 2007/1, s. 137-145. 

7.       Seksoholizm - uzależnienie od seksu, CT 2007/2, s. 107-118.

8.       Sakrament pokuty w Kościele prawosławnym i katolickim - różnice i podobieństwa,

a.    CT 2007/2, s. 118-126

b.    TEOLOGIA I CZŁOWIEK 9(2007) s. 101-112.

9.       Słowo, które zabija, CT 2008/4, s. 151-158.

10.    Cel i specyfika Caritas w świetle Encykliki Deus Caritas est, CT 2008/4, s. 159-161.

11.    Wiążący charakter elementów moralnych w Kazaniu na Górze (Mt 5-7), CT 2009/1 s. 119-129.

12.    Aspekty medyczne i następstwa sztucznego zapłodnienia, HOMO DEI 3/2008, s. 56-70.

13.    Dlaczego niepłodność?,

a.    HOMO DEI nr 3(292) 2009, s. 102-112

b.    SPRAWY RODZINY 87/3/2009, s. 64-75.

14.    Patriotyzm, jako podstawa ładu społecznego w nauczaniu Kościoła katolickiego, УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (UKRAIŃSKA POLONISTYKA) 6(2006), Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franka, s. 30-37.

15.    Biznes in vitro (1), NASZ DZIENNIK , sobota-niedziela, 27-28 lutego 2010, Nr 49 (3675, s. 18-19.

16.    Biznes in vitro kontra moralność i prawo (2), NASZ DZIENNIK, wtorek, 2 marca 2010, Nr 51 (3677), s. 11-12.

17.    Inkardynacja jako wydarzenie teologiczne, HOMO DEI 4/2010, s. 110-119.

18.    Miejsce, rola i zagrożenia kobiety we współczesnym świecie w świetle dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego,  УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (UKRAIŃSKA POLONISTYKA) 7(2010), Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franka, s. 63-70.

19.    Zbawienie dzieci nienarodzonych. Świadomość współczesnego Kościoła,  HOMO DEI 1/2011, s. 57-65.

20.    In vitro przyczyną inwalidztwa, SPRAWY RODZINY 92/4/2010, s. 58-63.

21.    Wazektomia - metoda "antykoncepcji" czy okaleczanie mężczyzn,

a.    HOMO DEI 3/2011, s. 65-76

b.    TEOLOGIA I MORALNOŚĆ T. 8, 2011, s. 53-64.

22.    Pojęcie przebóstwienia małżeńskiego w teologicznej myśli Cerkwi prawosławnej, TEOLOGIA I MORALNOŚĆ  T. 7, 2010, s. 89-96.

23.    Pokora - cnota wykrzywiana, CT 2010/3, s. 133-139.

24.    Zakamuflowane kazirodztwo w metodzie in vitro, SPRAWY RODZINY 93/1/2011, s. 85-88.

25.    Fonoholizm - problem moralny, CT  2010/4, s. 163-173.

26.    Kapłaństwo św. Jana Marii Vianneya niedościgłym wzorem dla wszystkich kapłanów, ATENEUM KAPŁAŃSKIE 154(2010), z. 3(607), s. 462-476.

27.    Dziecko - podmiot czy przedmiot?

a.    SPRAWY RODZINY 94/2/2011, s. 102-107.

b.    CT 2012/1, s. 140-146.

28.    Rola tradycji w wychowaniu moralnym, kulturalnym i patriotycznym młodych pokoleń, УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА - UKRAIŃSKA POLONISTYKA 8(2011), Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franka, s. 33-39.

29.    Prawosławne „rozwody” a katolickie orzeczenia nieważności małżeństwa, HOMO DEI 4/2011, s. 35-43.

30.    „Jednoręki Bandyta” uzależnia dzieci i młodzież, CT  2011/1, s. 159-167.

31.    Mówić, czy nie mówić współmałżonkowi o zdradzie?, HOMO DEI 1/2012, s. 71-81.

32.    Ideologia „gender” realnym zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny,

a.    HOMO DEI 3/2012 (304), s. 105-121.

b.    TEOLOGIA I MORALNOŚĆ T. 11, 2012, s. 139-154.

c.    LIGNUM VITAE 15-16(2015), s. 7-105.

33.    Przebóstwienie jako uczestnictwo człowieka w Boskiej Naturze w teologicznej refleksji Cerkwi prawosławnej, w: Abyśmy się stali synami Bożymi. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 70. urodzin Ks. prof. dra hab. Mariana Graczyka SDB, red. I. Mroczkowski, J. A. Sobkowiak, Warszawa 2011, s. 101-114.

34.    Macierzyństwo zastępcze – cierpienie nie tylko z powodu niepłodności małżeńskiej, w: Dar życia. W 25. rocznicę publikacji instrukcji „Donum vitae”, red. Z. Wanat, Toruń 2012, s. 143-165.

35.    Godność człowieka fundamentem jego wolności, УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (UKRAIŃSKA POLONISTYKA) 9(2012), Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franka, s. 65-76.

36.    Problem „grzechów pokoleniowych” i „uzdrowienia międzypokoleniowego”, HOMO DEI 3/2013 (308), s. 55-66.

37.    Zstąpił do piekieł…,       TEOLOGIA I CZŁOWIEK 21(2013)1, s. 53-68.

                                                   HOMO DEI  1/2014, s. 48-61.

38.    Gdy do konfesjonału przychodzi mężczyzna po wazektomii, PORADNIK SPOWIEDNIKA, Warszawa - Wydawnictwo Pastoralne, luty 2013, D50, s. 1-19.

39.    Spowiedź z grzechów języka. Czy z plotkowania trzeba się spowiadać, PORADNIK SPOWIEDNIKA, Warszawa - Wydawnictwo Pastoralne, lipiec 2013, D55, s. 1-24.

40.    Problem „grzechów pokoleniowych” i „uzdrowienia międzypokoleniowego”,

a)    HOMO DEI 3/2013, s. 55-65.

b)    TEOLOGIA POWSZECHNA, Rok 2 (2014), Nr 1 (6), s. 43-59.

41.    Kościół rzymskokatolicki po 1945 r. – Jego rola na tle zachodzących przemian społeczno-politycznych. Kwestie moralno-społeczne, w: Mazowsze Północne. W poszukiwaniu tożsamości narodowej, społecznej i religijnej, red. J. Gołota  i M. Truszczyński, Ostrołęka 2012, s. 111-140.

42.    Spowiedź osób uzależnionych od hazardu, PORADNIK SPOWIEDNIKA, Warszawa - Wydawnictwo Pastoralne, grudzień 2013, nr 24, D55, s. 35-60.

43.    Spowiedź osób związanych ze sztucznym zapłodnieniem in vitro (dawców nasienia, komórek jajowych, surogatek, lekarzy, laborantów itp.), PORADNIK SPOWIEDNIKA, Warszawa - Wydawnictwo Pastoralne, grudzień 2013, s. 7-33.

44.    Zagrożenia związane ze „spowiedzią furtkową”, PORADNIK SPOWIEDNIKA, Warszawa - Wydawnictwo Pastoralne, Luty 2014, s. 37-56.

45.    Spowiedź dzieci przed I Komunią Świętą i przygotowanie do niej, PORADNIK SPOWIEDNIKA, Warszawa - Wydawnictwo Pastoralne, kwiecień 2014,

46.    Grzechy cudze - czyli jak na nie reagować?, PORADNIK SPOWIEDNIKA, Warszawa - Wydawnictwo Pastoralne, czerwiec 2014, s. 43-73.

47.    Spowiedź rodziców, których dzieci odeszły od Boga, PORADNIK SPOWIEDNIKA, Warszawa - Wydawnictwo Pastoralne, Sierpień 2014, s. 7-35.

48.    Gdy na rozmowę (do spowiedzi) przychodzi rodzic homoseksualisty, PORADNIK SPOWIEDNIKA, Warszawa - Wydawnictwo Pastoralne, Sierpień 2014, s. 37-83.

49.    "Znieczulenie" poczucia wstydu i przyzwoitości,  TEOLOGIA POWSZECHNA, Rok 2 (2014), Nr 1 (6), s. 60-75.

50.    Spowiedź generalna - czym jest?, PORADNIK SPOWIEDNIKA, Warszawa - Wydawnictwo Pastoralne, Październik 2014, s. 65-97.

51.    Czy „spowiedź furtkowa” zamyka, czy też otwiera furtkę szatanowi?, HOMO DEI 4/2014, s. 73-85.

52.    Problem transwestytyzmu lub transseksualizmu w praktyce duszpasterskiej, PORADNIK SPOWIEDNIKA, Poznań - Wydawnictwo Pastoralne, grudzień 2014, s. 7-51.

53.    Spowiedź wiernych należących do obrządków i Kościołów wschodnich – część 1, MONITOR PRAWNY PROBOSZCZA nr 42, marzec 2015; część 2, nr 43, kwiecień 2015.

54.    Róbta, co chceta. A potem aborcja. Rozważania o liberalizmie moralnym na kanwie adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia”, LIGNUM VITAE 17(2016), s. 110-124.

55.    Od fundamentalizmu do nienawiści, TEOLOGIA POWSZECHNA Rok 4 (2016), s. 101-128.

56.     

 

Recenzje

1.    Recenzja książki o. Jerzego Szyrana OFMConv, Modele postaw seksualnych w polskich pismach młodzieżowych okresu transformacji ustrojowej. Próba oceny, HOMO DEI 1/2008, s. 214-216.

2.    Recenzja książki o. Jerzego Szyrana OFMConv, Dialogalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno-moralne,

a.    HOMO DEI  4/2011, s. 175-179; 

b.    TEOLOGIA I MORALNOŚĆ 9/2011, s. 221-224.

c.    TEOLOGIA I CZŁOWIEK 17/2011, s. 255-259.

3.    Recenzja książki: RoseMary, Nie krocz za mną, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2013, HOMO DEI  2/2014, s. 223-226.

 

Sympozja, konferencje i spotkania naukowe

1.         2005 (16.05), Warszawa, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Sekcja Teologii Moralnej, Konferencja naukowa Implikacje moralne nowego porządku światowego.

2.         2005 (30.05-01.06), Gródek n/Dunajcem, Ogólnopolskie Spotkanie Sekcji Teologów Moralistów Polskich, temat spotkania: Polska teologia moralna – czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II.

3.         2006 (16.05), Warszawa, Konferencja naukowa Sekcji Moralnej Wydziału Teologicznego UKSW. Temat konferencji: Benedykt XVI – sługa i strażnik prawdy.

4.         2006 (11-13.06), Konstancin-Jeziorna, Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Sekcji Teologów Moralistów.

5.         2007 (07.05), Warszawa, Konferencja naukowa Sekcji Moralnej Wydziału Teologicznego UKSW. Temat konferencji: Chrześcijanie wobec współczesnego postępu bio-techno-medycznego.

6.         2007 (11-13.05), Warszawa, IV Światowy Kongres Rodzin. Temat: Rodzina wiosną dla Europy i świata.

7.         2007 (10-12.06), Kamień Śląski, Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Sekcji Teologów Moralistów, Antropologia teologiczno-moralna. Koncepcje - kontrowersje – inspiracje.

8.         2008 (05.05), Warszawa, Konferencja naukowa Sekcji Moralnej Wydziału Teologicznego UKSW. Temat konferencji: Agnostycyzm wyzwaniem dla współczesnej Europy. Ocena moralna w rozumieniu religii monoteistycznych.

9.         2008 (8-10.06), Warszawa-Bielany, Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Moralne aspekty programu obrony rodziny polskiej.

10.      2009 (21.03), Żytomierz (Ukraina), Konferencja Naukowa z okazji XX-lecia powstania Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

11.      2009 (19.11), Kraków, Sympozjum zorganizowane przez Specjalizację Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytety Jana Pawła II w Krakowie i Sekcję Teologii Moralnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, "Biblia a moralność" w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej.

12.      2010 (25.04), Jarosław, Sympozjum wiosenne poświęcone Słudze Bożej Annie Jenke pt. Tylko miłość zwycięża świat.

13.      2010 (10.05), Warszawa, Sekcja Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego UKSW, Sympozjum: Moralność a kryzys finansowy w ocenie wybranych religii światowych.

14.      2010 (07.06), Dębica, Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka, Konferencja pt. Tylko wolność czyni człowieka godnym.

15.      2010 (16.09), Poznań, VIII Kongres Teologów Polskich, pt. Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka.

16.      2011 (09.05), Warszawa, Konferencja naukowa Sekcji Moralnej Wydziału Teologicznego UKSW dla uczczenia jubileuszu 70. urodzin Ks. prof. dra hab. Mariana Graczyka SDB, Theosis horyzontem życia chrześcijańskiego.

17.      2011 (21.05), Kraków, Sympozjum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Naturalne planowanie rodziny czy antykoncepcja.

18.      2011 (26.05), Kraków, Sympozjum zorganizowane przez Wydział Teologiczny UPJPII - Katedra teologii moralnej szczegółowej i Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców "Talent", Priorytety etycznego przedsiębiorcy - zysk, misja czy świętość?

19.      2011 (12-14.06), Warszawa-Bielany, Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Strategie argumentacyjne w chrześcijańskiej bioetyce.

20.      2011 (23.09), Poznań, Sympozjum Naprotechnologia a metody wspomaganego rozrodu w ramach XIII Poznańskich Dni Medycyny Perinatalnej; wykład prof. Thomasa Hilgersa An introduction to the New Women’s Health Science of NapProTehnology.

21.      2011 (15.10), Warszawa, Uniwersytet Medyczny, Sympozjum Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego – wokół początków ludzkiego życia.

22.      2011 (18.10), Kraków, Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna zorganizowana przez Katedrę Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedrę Etyki Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie pt. Od autonomii osoby do autonomii pacjenta.

23.      2012 (21.03), Warszawa, Konferencja Ratujmy życie – wspierajmy rodzicielstwo, Szpital im. Św. Rodziny w Warszawie. Konferencja zorganizowana w ramach II Kongresu Demograficznego i Tygodnia dla życia.

24.      2012 (27.03), Warszawa, Konferencja Kto Krzyż odgadnie… zorganizowana przez Sekcję Teologii Moralnej UKSW oraz Katedrę Teologii Krzyża PWT w Warszawie.

25.      2012 (25.04), Warszawa, Konferencja naukowa Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW.

26.      2012 (05.10), Ostrołęka-Lelis, Konferencja naukowa Kościół rzymskokatolicki na północnym Mazowszu w XIX i XX w.

27.      2014 (10.10), Ostrołęka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wolność i jej ograniczenia na ziemiach polskich w XIX i XX w.

28.      2015 (14-16.06) Warszawa-Bielany, Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Teologia moralna wobec ekologicznej perspektywy ochrony środowiska.

29.      2017 (11-13.06) Nysa, Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Implikacje teologicznomoralne adhortacji „Amoris laetitia”.

 

Wygłoszone wykłady, referaty i konferencje

1.         Cywilizacja www – Internet i jego zagrożenia, WSD OO. Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach (12.12.2005).

2.         Wykład dla grona pedagogicznego Szkoły Ukraińsko-Włoskiej w Żytomierzu nt. Dialog kultury i religii w krajach postkomunistycznych, październik 2006.

3.         Wykład wygłoszony na Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Niedzielę Palmową - Żytomierz 2006: Czystość przedmałżeńska - dar i zadanie

4.         Cykl cotygodniowych wykładów wygłoszonych w 2006 r. w ośrodku dla narkomanów w Zaryczanach k/Żytomierza nt. małżeństwa i rodziny.

5.         Wykłady dla narzeczonych w ramach przygotowania do sak. małżeństwa przy parafii katedralnej św. Zofii w Żytomierzu na Ukrainie.

6.         Korupcja i łapownictwo - problem moralny, WSD OO. Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach (13.03.2006).

7.         Wykłady w ramach rekolekcji dla Kościoła Domowego nt. problemów małżeńskich, Worzel - Ukraina, sierpień 2006.

8.         Miłość jako czynnik konstytuujący wspólnotę - wokół Encykliki Deus caritas est - dwie konferencje wygłoszone na skupieniu w klasztorze OO. Franciszkanów Konwentualnych w Warszawie (06.06.2008).

9.         Nie damy pogrześć mowy… wiary…, referat wygłoszony podczas uroczystego koncertu z okazji 90-tej Rocznicy Niepodległości Polski; 100-tnej Rocznicy powstania „Roty” i 20-lecia Związku Polaków na Ukrainie, Żytomierz dn. 08. 11. 2008 r.

10.      Rola Kościoła katolickiego w podtrzymywaniu polskości na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, referat wygłoszony w Żytomierzu (Ukraina) podczas Konferencji Naukowej z okazji XX-lecia powstania Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie (21.03. 2009).

11.      Kapłaństwo św. Jana Marii Vianneya niedościgłym wzorem dla wszystkich kapłanów - konferencja wygłoszona w WSD OO. Franciszkanów  w Łodzi - Łagiewnikach (22.03.2010) oraz na dniu skupienia w klasztorze OO. Franciszkanów w Warszawie.

12.      Godność człowieka fundamentem jego wolności; 07.06.2010 Dębica, Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka, Konferencja pt. Tylko wolność czyni człowieka godnym.

13.      Sakrament pokuty w Cerkwi prawosławnej i Kościele katolickim, WSD OO. Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach (18.10.2010).

14.      Cykl wykładów pod wspólnym tytułem: Dlaczego Kościół mówi zdecydowane "NIE" dla in vitro - wygłoszonych w Parafii MB Anielskiej w Dębicy:

·         Niepłodni - ale dlaczego? Przyczyny niepłodności małżeńskiej (06.04.2011)

·         Co to jest in vitro? Techniki sztucznego zapłodnienia i związane z nimi problemy etyczne, moralne i medyczne (04.05.2011)

·         In vitro – metoda „leczenia niepłodności” czy intratny biznes? Ile kosztuje in vitro? Na ile jest to metoda skuteczna? Kto z tego czerpie korzyści? (18.05.2011)

·         Naprotechnologia zamiast in vitro jako metoda leczenia niepłodności. Metoda zgodna z naturą i nauczaniem Kościoła, niebudząca zastrzeżeń natury etycznej moralnej, skuteczna i tańsza niż in vitro (01.06.2011)

15.      Modlitwa jako fundament życia osoby konsekrowanej w nauczaniu bł. Jana Pawła II; Świętość realizowana we wspólnocie - świadectwem dla świat w oparciu o wypowiedzi bł. Jana Pawła II do osób konsekrowanych - dwie konferencje wygłoszone na skupieniu w klasztorze oo. Franciszkanów w Warszawie (13.05.2011).

16.      Eugeniczny wymiar metod sztucznego zapłodnienia. Wykład poprzedzający projekcję filmu pt. Eugenika w imię postępu wygłoszony w parafii MB Anielskiej w Dębicy (08.03.2012).

17.      Idea zmartwychwstania w Piśmie Świętym. Konferencja wygłoszona dla uczestników „Grupy Biblijnej” w Niepokalanowie-Lasku (24.03.2012).

18.     Przemówienie na marszu w obronie wolnych mediów i TV Trwam, Rynek w Dębicy dn. 18.05.2012 r.

19.      Kościół rzymskokatolicki po 1945 r. – Jego rola na tle zachodzących przemian społeczno-politycznych. Kwestie moralno-społeczne. Wykład wygłoszony na Konferencji naukowej pt. Kościół rzymskokatolicki na północnym Mazowszu w XIX i XX w. w Ostrołęce-Lelisie (05.10.2012).

20.      Współczesne zagrożenia i ograniczenia wolności religijnej w Polsce w 25 po odzyskaniu wolności. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Wolność i jej ograniczenia na ziemiach polskich w XIX i XX w. w Ostrołęce (10.10.2014).

21.      Patriotyzm, czyli miłość Ojczyzny w myśli i nauczaniu św. Jana Pawła II. Referat wygłoszony na konferencji naukowej z racji 25-lecia istnienia Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie w Żytomierzu – Ukraina (11.10.2014). Referat został odczytany z powodu niemożliwości osobistego udziału prelegenta.

22.      Życie jest gdzie indziej. Wyloguj się! Cykl wykładów nt. współczesnych uzależnieni od mediów elektronicznych wygłoszony w dniach 22-24.04.2015 r. w Szczecinku, Koszalinie i Słupsku ma Katolickich Dniach Społecznych, organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

23.      Prawosławne „rozwody” a katolickie orzeczenia nieważności - wokół adhortacji „Amoris laetitia”, 2017 (11-13.06) Nysa, Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów.

24.      Św. Jan Paweł II: Syn polskiego narodu i Apostoł pojednania. Referat wygłoszony w czerwcu 2018 r. we Lwowie w Pałacu Potockich na Polsko-Ukraińskim Forum Intelektualnym „pojednanie w nauczaniu św. Jana Pawła II oraz jego potrzeba w relacjach polsko-ukraińskich”. Forum zorganizowane przez Polsko-Ukraińska Fundacje im. Ignacego Jana Paderewskiego.

 

POPULARNO-NAUKOWE

Artykuły

1.    Запропасти в любові (wokół encykliki Deus Caritas Est), ПАРАФІЯЛНА ГАЗЕТА 2006, nr 4(385), s. 1.

2.    Таїнство покаяння в римо-католицькій Церкві,  ДО ЛАДУ nr 10(20) grudzień 2008, s. 16.

3.    Nie damy pogrześć mowy… wiary…100-na rocznica powstania „Roty” M. Konopnickiej, KURIER GALICYJSKI nr 21(73) 2008, s. 5-6.

4.    In vitro przyczyną inwalidztwa, ŹRÓDŁO nr 47(986), 21.11.2010, s. 8-9.

5.    Media w służbie prawdy, wolności, sprawiedliwości i solidarności, POSŁANIEC ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 16(2011) nr 3, s. 22-23.

6.    Postawa wobec mediów, POSŁANIEC ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 16(2011) nr 4, s. 18-19.

7.    Prawo do dobrego imienia i do tajemnicy, POSŁANIEC ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 16(2011) nr 5, s. 15-16.

8.    Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, POSŁANIEC ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 16(2011) nr 6, s. 20-21.

9.    Piękno prawdy, POSŁANIEC ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 17(2012) nr 1, s. 22-23.

10. Sztuka służebnicą prawdy, POSŁANIEC ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 17(2012) nr 2, s. 22-23.

11. W trosce o autentyczne piękno, POSŁANIEC ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 17(2012) nr 3, s. 22-23.

12. Kto „wymyślił” prawo naturalne?, POSŁANIEC ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 18(2013) nr 1, s.18-19.

13. Jak wiele jest w Kościele plotkarstwa!, MOZAIKA BERDYCZOWSKA, nr 5 (112) 2013 r, s.

 

PUBLIKACJE POPULARNE

Książki

  1. Ty, coś w Berdyczowie Tron sobie obrała... Rozważania maryjne - О, Ти котра вибрала собі Престол в Бердичеві, tekst polski i ukraiński, Żytomierz (Ukraina) 2006.

2.    Żniwo wielkie, a robotników mało… Modlitwy i nabożeństwa powołaniowe na I Czwartek Miesiąca, Żytomierz 2007 (tekst polski i ukraiński).

  1. Krocząc za św. Pawłem,  Częstochowa 2008.

- tłumaczenie w j. ukraińskim:  Слідами св. Павла,  tłum. Irena Jandulska, Żytomierz (Ukraina) 2008.

  1. Dojrzewać mądrze - rozważania różańcowe dla młodzieży, w: Różaniec rodzinny. Teologia, praktyka, rozważania, prac. zb. pod red. o. J. Szyran OFMConv, Niepokalanów 2010, s. 106-132.
  2. Czytając Piątą Ewangelię. Przewodnik po Ziemi Świętej, wyd. II, Dębica 2017.
  3. Ciebie na wieki wysławiać będziemy…, Zamyślenia nad wezwaniami Litanii Loretańskiej, wersja polska i ukraińska, Kijów 2020, wydanie elektroniczne.

  4. Oto Serce, które tak ukochało ludzi…, Zamyślenia nad wezwaniami Litanii Najświętszego Serca Pana Jezusa, wersja polska i ukraińska, Kijów 2020, wydanie elektroniczne.

Artykuły

1.    „Ksiądz Dziadów”, NIEDZIELA nr 44(2005), s. 13.

2.    Я вілний – отже, обираю (Jestem wolny więc wybieram), ПАРАФІЯЛНА ГАЗЕТА 2006, nr 6(387), s. 1.

3.    „Ukraińska Częstochowa” - 250. rocznica koronacji obrazu MB Berdyczowskiej, NIEDZIELA nr 27(2006), s. 13.

4.    Z Wrocławia do Żytomierza, NIEDZIELA nr 38(2006), s. 20.

5.    Pridniestrowie. Państwo, którego nie ma na mapie, NIEDZIELA” nr 41(2006), s. 14.

6.    Bp Jan Purwiński - pasterz i ostoja, NIEDZIELA nr 36(2007) s. 20.

7.    Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych.... Katedra św. Zofii w Żytomierzu na Ukrainie, NIEDZIELA nr 45(2008), s. 22.

8.    Z Żytomierza na stolicę biskupią w Warszawie - bł. ks. Abp Zygmunt Szczęsny Feliński, DZIENNIK KIJOWSKI 10(2009) nr 20, s. 6.

9.    Przeciw podwójnej moralności - NASZ DZIENNIK,  czwartek, 27 maja 2010, Nr 122 (3748), s. 11.

10. Być Koptem w Egipcie - kraju "wolności" wyznania, NASZ DZIENNIK, sobota-niedziela 19-20 czerwca 2010, Nr 141 (3767), s. 18-19.

11. Kompromisy moralne prezydenta, GOŚĆ NIEDZIELNY, z dnia 17 lipca 2011, nr 28, s. 13.

12. „Potop polski” w Rzymie - beatyfikacja Jana Pawła II, MOZAIKA BERDYCZOWSKA  2(97) 2011, s. 10-11; TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY, nr 2-3 (styczeń-czerwiec) 2011, s. 3-6.

13. Czytając «Piątą Ewangelię», MOZAIKA BERDYCZOWSKA  4(99) 2011, s. 8-9.

14. Sumienie narodu – ks. Piotr Skarga, MOZAIKA BERDYCZOWSKA, Nr 4(99) 2011, 11-13.

15.  Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Rok Janusza Korczaka, MOZAIKA BERDYCZOWSKA, Nr 6(101)2011, s. 8-9.

16. Józef Ignacy Kraszewski — wielki nauczyciel historii. Rok 2012 — Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, MOZAIKA BERDYCZOWSKA, Nr 1(102)2012, s. 8-10.

17. Polskie Lanciano,  NASZE ŻYCIE, kwiecień-lipiec 2013, s. 16.

 

INNE PUBLIKACJE 

1.     Folder: Rzymskokatolicka katedra pw. Św. Zofii w Żytomierzu - Rys historyczny, Winnica 2006.

2.     Kalendarz Liturgiczny Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej na rok 2005-2006, Żytomierz 2005.

3.     Kalendarz Liturgiczny Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej na rok 2006-2007, Winnica 2006.

4.     Kalendarz Liturgiczny Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej na rok 2007-2008, Winnica 2007.

5.     Kalendarz Liturgiczny Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej na rok 2009, Winnica 2008.

6.     Znak pokoju i wartość milczenia w liturgii Mszy św., w: Kalendarz Liturgiczny diec. Kijowsko-Żytomierskiej 2006-2007, Winnica 2006, s. 21-22.

7.     Wyjaśnienie odnośnie pierwszego przykazania kościelnego, w: Kalendarz Liturgiczny diec. Kijowsko-Żytomierskiej 2007-2008, Winnica 2007, s. 26-27.

8.     Wyjaśnienie odnośnie tzw. mszy św. zbiorowych, w:  Kalendarz Liturgiczny Diec. Kijowsko-Żytomierskiej 2009, Winnica 2008, s. 24-26.

 

 

Skontaktuj się z Autorem: giacinto@szczecin.opoka.org.pl