Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Teologiczny

 Jacek Pawłowicz

  

Oddziaływanie  multimediów

na  podświadomość  człowieka jako  problem  pedagogiczny

 

 

Praca magisterska pisana na seminarium

ks. prof. dr. hab. Atoniego Lewka

pod kierunkiem

ks. bp. dr. Adama Lepy 

 

POZNAŃ   2001


 

BIBLIOGRAFIA

 

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ I

Osobowość w kontakcie z multimediami

 

§ 1. Osobowość i czynniki jej rozwoju

§ 2. Wpływ multimediów na osobowość jednostki

§ 3. Skuteczność wpływu multimediów i jej uwarunkowania

 

ROZDZIAŁ  II

Zmiany w zachowaniu jednostki wywołane przekazami na podświadomość

 

§ 1. Rola podświadomości w odbiorze multimediów

§ 2. Przemoc w przekazach na podświadomość człowieka

§ 3. Okultyzm w przekazach na podświadomość człowieka

§ 4. Pornografia w przekazach na podświadomość człowieka

 

ROZDZIAŁ III

Wnioski i postulaty dla wychowania

 

§.1.Wnioski z przeprowadzonej analizy

§ 2. Postulaty dla wychowania

 

ZAKOŃCZENIE