Dk. dr Jacek Jan Pawłowicz

Aby lepiej służyć PRAWDZIE

Zagubiona godność kobiety

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
POJĘCIE GODNOŚCI

Godność osoby w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Godność człowieka w nauczaniu Kościoła katolickiego

ROZDZIAŁ II
MIEJSCE I ROLA KOBIETY W RÓŻNYCH TRADYCJACH I KULTURACH

Rola i miejsce kobiety w judaizmie
Jezus Chrystus o godności kobiety
Pierwsze wieki chrześcijaństwa
Wieki późniejsze

ROZDZIAŁ III
GODNOŚĆ KOBIETY W DOKUMENTACH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Dokumenty Soboru Watykańskiego II
Nauczanie Papieży

ROZDZIAŁ IV
WYKROCZENIA PRZECIW GODNOŚCI KOBIETY

Zróżnicowanie psychiczne kobiety i mężczyzny

1. Jak myśli i odczuwa kobieta?
2. Psychika mężczyzny

Przemoc
Gwałt
Prostytucja

1. Problem prostytucji w nauczaniu Kościoła
2. Przyczyny „popytu” na prostytucję

Pornografia

1. Definicja pornografii
2. Pornografia naruszeniem godności kobiety i mężczyzny
3. Skutki oglądania treści pornograficznych

Zdrada małżeńska

1. Definicja
2. Skutki zdrady małżeńskiej
3. Obowiązek dochowania wierności

Aborcja

ROZDZIAŁ V
FEMINIZM – GODNOŚĆ KOBIETY ŹLE ZROZUMIANA

Feminizm na kartach historii
Dlaczego feministki boją się swej kobiecości?

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

 

WINNICA 2007


IMPRIMATUR

+ JAN PURWIŃSKI 

Żytomierz, dn. 18.12.2006 r.,  Nr 7403/06