Dk. dr Jacek Jan Pawłowicz

Aby lepiej służyć PRAWDZIE

Krocząc za św. Pawłem

CZYTANKI NA NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

JAKO DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO

ROKU ŚW. PAWŁA

 

1.  Rok św. Pawła (wprowadzenie do rozważań)

2.  Szaweł z Tarsu - młodość

3.  „U stóp Gamaliela”

4.  U bram Damaszku

5.  „Położył na nim ręce…”

6.  „Zaczął głosić, że Jezus jest Synem Bożym”

7.  Apostoł Paweł

8.  Apostoł Narodów

9.  Męczeńska śmierć

10.  Pisma św. Pawła – cz. I

11.  Pisma św. Pawła – cz. II

12.  Apostoł Jedności

13.  Usprawiedliwienie człowieka

14.  Eucharystia – Uczta Miłości

15.  Chrześcijanin - człowiekiem nadziei (cnota nadziei)

16.  Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (wolność)

17.  Chrześcijańska moralność

18.  „Największa jest Miłość”

19.  Małżeństwo, jako „poddanie”

20.  „Mężowie miłujcie żony…”

21.  „Dzieci, bądźcie posłuszne…”

22.  Obrońca godności kobiety

23.  Bezżenność dla Królestwa Bożego

24.  Nauczyciel modlitwy

25. „Niech was pociąga to, co pokorne!” (cnota pokory)

26. „Kto nie chce pracować, niech też nie je!” (praca ludzka)

27. Każda władza od Boga pochodzi (posłuszeństwo władzy)

28. „Radosnego dawcę miłuje Bóg” (pomoc ubogim)

29. Ur. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - PROPOZYCJA HOMILII

30. Krocząc za św. Pawłem

IMPRIMATUR

 † Joannes Purwinski

 Zhytomyr dn. 21.01.2008.

Nr 7687/08